DESKA PODŁOGOWA WARSTWOWA TYP PREMIUM

INFORMACJA O PRODUKCIE:

DESKA PODŁOGOWA NA PIÓRO-WCZEP
TOLERANCJA: gr. +/- 0,5 mm , szer. +/- 0,5 mm , dług.+/- 1 mm, nierówność pow. górnej do 0,5mm
WILGOTNOŚĆ: 9 +1- 3%
KLASYFIKACJA : ( opis klas jakościowych dostępny na żądanie ) dotyczy górnej płaszczyzny deski. Dopuszcza różnorodną naturalną barwę i dowolny kierunek przebiegu słojów. Kolory drewna w poszczególnych paczkach i dostawach mogą różnić się między sobą.
CHARAKTERYSTYCZNE WŁAŚCIWOŚCI: wysoka twardość, wysoka odporność na destrukcję biologiczną, izolator akustyczny, naturalny regulator wilgotności powietrza. Produkt nie wywołujący alergii.


INFORMACJE O MONTAŻU:
DESKI ROZPAKOWYWAĆ Z FOLII BEZPOŚREDNIO PRZED MONTAŻEM.

Materiał należy sprawdzić przed położeniem. Gdy montaż przeprowadza firma nie polecana przez producenta wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości zgłosić sprzedającemu przed zamontowaniem. Reklamacje po zamontowaniu nie będą rozpatrywane. Montaż najlepiej powinien zostać przeprowadzony przez specjalistę parkieciarza. W każdym indywidualnym przypadku specjalista musi ocenić wytrzymałość i równość podłoża, poprawność izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, warunki układania, materiał parkietowy oraz warunki potencjalnego użytkowania i zaproponować odpowiedni sposób postępowania. Stosownie do jego zaleceń wskazane może być poprawienie podłoża w celu uzyskania odpowiednich parametrów, sezonowanie pomieszczenia oraz podłoża na które nastąpi montaż w celu uzyskania optymalnej równowagi higroskopijnej pomiędzy otoczeniem i drewnem. Optymalna wilgotność drewna do układania wynosi 9% 4-1- 3% przy wilgotności powietrza 45-55% i wilgotności podłoża cementowego do 2% (anhydryt do 0,5%) . Podkład oraz połączenie klejowe powinno mieć wytrzymałość min. 35MPa na ściskanie i 3,5N/rnm2 na ścinanie. Nierówność podłoża może być max. 2mm na odcinku 2 mb w każdą stronę.
Podkład przed układaniem należy zagruntować płynem gruntującym zgodnie z instrukcją dołączoną do opakowania kleju. Zalecane kleje do instalowania desek podłogowych to wyłącznie kleje poliuretanowe . Należy pozostawić szczeliny dylatacyjne przy ścianach i we framugach drzwi ok. 5rnm/mb z każdej strony tafli ale nie mniej niż 15mm.,Jako warstwa wykończeniowa może być zastosowany system lakierowania lub olejowania i woskowania. Przy montażu oraz lakierowaniu podłogi zaleca się korzystanie z wyrobów renomowanych producentów chemii do parkietów.

Gwarantujemy że produkowana przez nas deska warstwowa może mieć zastosowanie na ogrzewaniu podłogowym o ile będą spełnione następujące warunki:


1. Maksymalna temperatura powierzchni przez cały okres użytkowania nie powinna przekraczać 26° C. W celu sprawdzenia właściwego użytkowania podłogi należy wbudować pod posadzkę plomby monitorujące historię temperatury.
2. Montaż.podłogi powinien być przeprowadzony przez wyspecjalizowaną firmę parkieciarską.
3. Podłoże musi spełniać wszystkie aktualnie obowiązujące normy dotyczące podłoży dla podłóg drewnianych.
4. Przed montażem parkietu należy przeszlifować powierzchnię na której będzie montowana deska. `
5. Wymagany jest montaż „plomb termicznych„ lub tzw. „wlepek„ badających historię temperatury.
6. Podczas montażu parkietu i w trakcie jego użytkowania należy utrzymywać właściwe warunki klimatyczne pomieszczenia a w szczególności zadbać o wilgotność powietrza w pomieszczeniu. Po wpływem zmian wilgotności drewno zmienia swoje wymiary. Najlepsze warunki dla podłóg drewnianych występują przy temperaturze powietrza 18-21 °C i wilgotności względnej powietrza od 45% do 65%. Wyższa wilgotność może powodować pęcznienie drewna i grozić łódkowaniem. Mniejsza wilgotność może powodować kurczenie się drewna i powstawanie szczelin między klepkami, co nie może być powodem do roszczeń reklamacyjnych.
7. Posadzkę drewnianą należy zawsze kleić do podkładu. Dzięki temu uzyska się lepsze przenikanie ciepła i zredukuje skurcz i pęcznienie drewna
8. Na drewnianych posadzkach ogrzewanych nie należy rozkładać dywanów, pod którymi tworzy się strefa ciepła bez wymiany powietrza. Powstają w tych miejscach wyraźne i duże szczeliny.
9. W okresie zimowym - grzewczym bezwzględnie stosować nawilżacze powietrza w celu utrzymania wymaganej wilgotności względnej.
10. Nie zastosowanie się do ww. wytycznych spowoduje odrzucenie jakichkolwiek roszczeń gwarancyjnych

CZYSZCZENIE I KONSERWACJĘ PRZEPROWADZAĆ ZGODNIE Z ZAŁĄCZONĄ INSTRUKCJĄ

Częstotliwość przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych należy dostosować do intensywności użytkowania parkietu. Codzienna pielęgnacja może ograniczać się do zwykłego odkurzania bądź zamiatania podłogi. Piach lub brud powinien zostać pilnie usunięty ponieważ powoduje rysowanie podłogi i szybsze zużywanie się. W celu wydłużenia żywotności podłogi nóżki krzeseł i mebli trzeba zabezpieczyć podkładkami filcowymi. Idealnym sposobem pielęgnacji parkietów z drewna litego jest używanie dostępnych na rynku środków pielęgnacyjno - ochronnych produkowanych wyłącznie przez producentów chemii do lakierowania i olejowania lub woskowania parkietów. Nie wolno używać środków z zawartością silikonów! Nie należy dopuszczać do zalewania parkietu i zalegania na nim wody. Podłoga warstwowa może zostać poddana kilkukrotnej renowacji poprzez cyklinowanie i ponowne lakierowanie lub olejowanie . Ilość dopuszczalnych renowacji uzależniona jest od grubości warstwy wierzchniej z drewna litego i od stopnia zniszczenia parkietu przed ponownym cyklinowaniem. Stosowanie powyższych zaleceń znacznie wydłuża żywotność drewnianych podłóg i zmniejsza ryzyko jej pracy, ale nie wyklucza całkowicie. Ze względu na brak możliwości kontroli klimatu przez sprzedającego w trakcie użytkowania, naturalna praca drewna nie może być przedmiotem reklamacji.

© exfloor.pl